Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Anunțuri

08/08/2019 | Anunțuri

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria, acreditată prin cumul pentru Republica Slovenia, demarează proiectul "Ambasada vine mai aproape de tine".

Astfel, în data de 2 octombrie, funcționarul consular al Ambasadei se va deplasa în or. Ljubljana, Republica Slovenia, la sediul Consulului Onorific al Republicii Moldova în Republica Slovenia, dna Tanja Rupnik, pentru a presta servicii consulare cetăţenilor moldoveni.

Vor fi prestate următoarele servicii consulare: întocmirea procurilor, declarațiilor, solicitare de transcriere a actelor de stare civilă, cereri pentru perfectarea buletinelor de identitate, evidență consulară, ridicarea actelor, oferirea consultaţiilor consulare privind depunerea cererilor de emigrare autorizată, renunţare la cetăţenie, supralegalizarea actelor, etc.

Nu vor fi perfectate titluri de călătorie şi pașapoarte biometrice (din motivul tehnicii corespunzătoare necesare).

În context, îndemnăm cetățenii, interesați de a beneficia de servicii consulare să solicite, în prealabil, programare la numărul de telefon: +36 1 336 3450, de luni până vineri, între orele 13:30-16:30 sau să expedieze până la data de 27 septembrie 2019 un mesaj la adresa: budapesta@mfa.gov.md , cu indicarea numelui, prenumelui, serviciul solicitat şi a numărului de telefon.

Serviciile consulare vor fi prestate potrivit programărilor, pe adresa:

Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

06/07/2016 | Anunțuri

1. Ambasada informează despre faptul că Ministerul Mediului al Republicii Moldova anunţă intenţia de a stabili un raport de concesiune a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Obiect al concesiunii sunt lucrările de cercetare geologică, inclusiv prospectare şi evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaz, petrol) în partea de sud a teritoriului Republicii Moldova, mărginită la nord cu linia Ungheni – Basarabeasca (punctele unghiulare ale căreia sunt stabilite în documentaţia standard), cu ulterioara lor exploatare.

3. Durata concesiunii – 5 ani, cu ulterioara lor exploatare pe un termen de 40 de ani, cu posibilitatea extinderii unice a acestui termen cu o perioadă de 5 ani, la solicitarea concesionarului, dar care nu va depăşi cumulativ perioada de concesiune de 50 ani.

4. Concesionarul va fi selectat prin intermediul concursului public. Procedura de desfăşurare a concursului este descrisă în documentaţia standard. Documentaţia standard poate fi obţinută la oficiul de pe adresa indicată mai jos contra unei plăţi nerambursabile de 2000 (două mii) lei moldoveneşti. Plata se va efectua la următoarul cont trezorerial: Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, adresa poştală: str. Mitropolit Dosoftei, 156,...

Pagini