Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

În atenția transportatorilor!

Publicat:Tue, 29/01/2019 - 13:55

Modificări în cadrul sistemului electronic de taxare rutieră din Ungaria

Începând din 3 februarie 2019 se instituie o nouă obligație de încărcare a datelor în sistemul HU-GO pentru vehiculele ale căror greutate totală maximă admisibilă depășește 3,5 tone.

Scopul este setarea corectă a încadrării în categoria de poluare și modernizarea verificării.

Societatea National Toll Payment Services (NTPS) Plc. în cadrul sistemului HU-GO, care oferă posibilitatea de plată a taxei rutiere a autovehiculelor de marfă care depășesc greutatea maximă admisă de 3,5 tone, a inițiat un program de dezvoltare al cărui scop este depistarea înregistrării încadrărilor necorespunzătoare în categoriile de poluare, și astfel dezvoltarea verificării și modernizarea încasării taxei rutiere.

Motivul acestei modificări este punerea în aplicare mai eficientă a principiului „poluatorul plătește" și luarea în considerare a dezvoltărilor din domeniul industriei auto, referitoare la motoare, din ultimii ani.

Pentru informații suplimentare, se recomandă consultarea paginii web: https://www.hu-go.hu/articles/article/modific%C4%83ri-in-cadrul-sistemului-electronic-de-taxare-rutier%C4%83-din-ungaria-in-anul-2019