Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Acte notariale

La cererea persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova, oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova îndeplinesc următoarele acte notariale:

 

a) autentificarea actelor juridice (testamente, procuri, contracte), cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj;

b) luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;

c) legalizarea semnăturilor de pe documente;

d) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele;

e) efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor şi a extraselor din ele;

f) certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege;

  • Certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
  • Certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie
  • Certificarea timpului (date) prezentării documentului

g) primirea documentelor la păstrare;

h) eliberarea duplicatelor actelor notariale pe care le-au întocmit;

i) întocmirea protestelor de mare;

k) asigurarea probelor.