Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Alte acte de stare civilă

Alte acte de stare civil

Cetățenii pot solicita emiterea extraselor de pe actele de stare civilă, certificatelor de stare civilă și de capacitate matrimonială prin intermediul Ambasadei, utilizând serviciile poștale.

 

Dosarul de solicitare a extraselor de pe actele de stare civilă, certificatelor de stare civilă și de capacitate matrimonială urmează să conțină următoarele:

  1. Cererea completată și semnată:
  • Certificatul privind starea civilă (descarcă formular F-45 AICI)
  • Extras multilingv de pe actul de naștere (descarcă formular F-55 AICI)
  • Extras multilingv de pe actul de căsătorie (descarcă formular F-56 AICI)
  • Extras multilingv de pe actul de deces (descarcă formular F-57 AICI)
  • Certificatul de capacitate matrimonială (descarcă formular F-64 AICI)
  1. Copia calitativă a unui act de identitate al solicitantului (pașaport sau buletin de identitate) ;
  2. Cererea de expediere a documentului prin poștă completată și semnată de solicitant (descarcă AICI);
  3. Dovada achitării taxei consulare : a se vedea secțiunea Taxe consulare și aferente (sursa este indicată mai jos).

* Mai multe informații privind modul de achitarea a taxelor consulare pot fi accesate la următoarea sursă electronică:

https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/modalitatea-de-achitare-taxelor-consulare-%C8%99i-aferente

** Mai multe informații privind taxele consulare și aferente pot fi accesate la următoarea sursă electronică:

https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente

*** În cazul în care se face transfer bancar solicitantul trebuie să se asigure că după efectuarea operațiunii pe contul ambasadei a ajuns exact suma specificată în bonul de plată, iar integritatea acesteia nu a fost afectată de comisioane neprevăzute.