Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Buletin de identitate

Perfectarea buletinului de identitate

 

Pentru depunerea cererii de perfectare a buletinului de identitate solicitantul urmează să se prezinte personal la Ambasadă, conform programării prealabile, cu următoarele documente:

 

 • Buletinul de identitate;
 • Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (În cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate/paşaportului cetăţeanul depune o declaraţie în acest sens, cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate/paşaportul);
 • Certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ;
 • Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui;
 • Certificatul de naştere al copiilor minori;
 • Documentele necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă;
 • Declaraţia autentificată a reprezentanţilor legali (părinţilor) în cazul primei documentări a copiilor, pentru stabilirea identităţii solicitantului buletinului de identitate;
 • 2 fotografii 3x4 cm;
 • 2 fotografii 10x15 cm;
 • Dovada achitării taxelor consulare.

 

*Toate actele de stare civilă, eliberate de autoritățile statelor străine după 17.08.2001, urmează a fi transcrise conform procedurii stabilite;