Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Cazier Judiciar

Certificat de cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Ungaria/Bosnia și Herțegovina/Republica Croația și Republica Slovenia pot obține certificat de cazier judiciar emis de către Ambasadă 

Actele necesare a fi prezentate sunt 

  • cererea completată și semnată (descarcă AICI);
  • copia unui act de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport); 
  • dovada achitării taxei consulare: : 35 Euro + 10 Euro pentru expedierea certificatului    de cazier judiciar prin intermediul serviciilor poștale.

Cererile depuse se examinează în termen de 10-14 zile lucrătoare din data recepționării.

Certificatul va fi eliberat doar după efectuarea procedurii de verificare a antecedentelor penale de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

* Mai multe informații privind modul de achitarea a taxelor consulare și aferente pot fi accesate la următoarea sursă electronică:

https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/modalitatea-de-achitare-taxelor-consulare-%C8%99i-aferente

** În cazul în care se face transfer bancar solicitantul trebuie să se asigure că după efectuarea operațiunii pe contul ambasadei a ajuns exact suma specificată în bonul de plată, iar integritatea acesteia nu a fost afectată de comisioane neprevăzute.