Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Condiții de călătorie în Republica Slovenia!

Publicat:Wed, 27/05/2020 - 17:08

Guvernul sloven a adoptat la 17 mai curent noi reguli de traversare a frontierei în contextul pandemiei Covid-19 pentru cetățenii statelor UE/ Schengen, inclusiv cu reședință temporară și permanentă, și pentru resortisanții țărilor terțe. În aceeași ordine de idei, a fost extinsă interzicerea traversării frontierei de stat până la 15 iunie curent.

Persoanele cu reședință permanentă sau temporară într-un stat membru al UE sau în spațiul Schengen care nu au părăsit teritoriul respectiv, pentru o perioadă ce depășește 14 zile, nu mai sunt obligate să respecte carantina.  La frontieră, vor primi instrucțiuni elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică pentru a preveni răspândirea Covid-19. 

Cetățenii sloveni și resortisanții străini cu reședința permanentă în Slovenia, care la intrarea în țară declară că au fost testați pozitiv cu SARS-Cov-2 sau care prezintă simptome clare de infecție (febră, tuse, dificultăți de respirație) vor fi instruiți de către  Poliția de frontieră să-și contacteze imediat medicul personal sau un serviciu medical de urgență.  Cetățenii fără reședință permanentă în Slovenia, care declară că au fost testați pozitiv cu SARS-CoV-2 sau care prezintă simptome clare de infecție (febră, tuse, dificultăți de respirație), li se va refuza intrarea în Republica Slovenia. 

Persoanelor care provin dintr-o țară terță li se va transmite un aviz de carantină timp de 14 zile. Cetățenilor străini fără reședință permanentă sau temporară în Republica Slovenia care nu pot furniza o adresă în scop de carantină li se va refuza intrarea.  Persoanelor care provin dintr-o țară terță și intenționează să lucreze în Republica Slovenia li se va impune carantina la adresa indicată în certificatul eliberat de angajator. 

Excepții de la respectarea carantinei fac: 1. Persoanele care participă la înmormântarea unei rude apropiate și urmează să părăsească Slovenia în aceeași zi;  2. Persoanele angajate în transportul de mărfuri către sau din Republica Slovenia, sau în transportul de mărfuri aflat în tranzit; 3. Deținătorii de pașapoarte diplomatice;  4. Furnizorii de servicii esențiale care dețin un certificat eliberat de ministerul competent;  5. Membrii serviciilor de protecție și asistență, servicii de sănătate, poliție, pompieri și persoane angajate în transporturi umanitare pentru Republica Slovenia;  6. Persoanele care tranzitează teritoriul sloven pe parcursul unei singure zile.

Persoanelor care, din cauza măsurilor impuse de țările vecine, nu vor putea părăsi teritoriul sloven, li se va refuza intrarea. Trecerea frontierei terestre va fi în continuare restricționată la punctele de verificare cu Republica Italiană, Republica Austria și Ungaria și trecerile de frontieră internațională cu Republica Croația, cu unele excepții pentru anumite categorii de persoane stipulate în acorduri bilaterale cu țările vecine.

Au fost deschise noi puncte de control pentru traficul aerian internațional pe aeroporturile internaționale din Ljubljana (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana), Maribor (Letališče Edvarda Rusjana Maribor) și Portorož (Letališče Portorož) și pentru traficul maritim internațional în Koper și Piran.

Informații detaliate cu privire la măsurile ce vizează prevenirea răspândirii Covid-19 sunt disponibile pe pagina web oficială a Guvernului sloven:

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/