Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Duplicate acte de stare civilă

Duplicate ale actelor de stare civilă

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceiaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă, precum şi certificatele de stare civilă se eliberează pentru utilizare permanentă şi nu sânt pasibile de o oarecare reţinere (retragere), decât în cazurile expres stabilite de legislaţie.

Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:

  • la deteriorarea certificatului;
  • la pierderea certificatului;
  • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.

Cetățenii pot solicita emiterea duplicatelor certificatelor de stare civilă prin intermediul Ambasadei și utilizând serviciile poștale.

Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

  • cererea de modelul respectiv (naşterecăsătoriedivorţdecesschimbarea numelui şi/sau prenumelui);
  • actul de identitate al titularului, valabil (buletinul de identitate sau paşaport);
  • dovada împuternicirii reprezentării (procura, în cazul depunerii actelor prin reprezentant);
  • copia certificatului anterior;
  • bonul privind achitarea taxei pentru serviciile prestate.
  • cererea de expediere a documentului prin poștă completată și semnată de solicitant (descarcă AICI);

* Mai multe informații privind modul de achitarea a taxelor consulare pot fi accesate la următoarea sursă electronică:

https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/modalitatea-de-achitare-taxelor-consulare-%C8%99i-aferente

** Mai multe informații privind taxele consulare și aferente pot fi accesate la următoarea sursă electronică:

https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente

*** În cazul în care se face transfer bancar solicitantul trebuie să se asigure că după efectuarea operațiunii pe contul ambasadei a ajuns exact suma specificată în bonul de plată, iar integritatea acesteia nu a fost afectată de comisioane neprevăzute.