Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Emigrare autorizată

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în străinătate şi care doresc să se stabilească definitiv în străinătate, urmează să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu trai permanent în acest stat şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în străinătate nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.

Pentru perfectarea demersului referitor la obţinerea permisiunii autorităţilor competente ale Republicii Moldova pentru emigrarea în străinătate, solicitantul urmează să prezinte personal la Ambasadă următoarele acte:

 • cererea-chestionar completată şi semnată (se completează în Ambasadă sau oficiul consular şi se semnează personal de către solicitant);
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate (Copiii minori care nu sunt documentaţi cu paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova se documentează, obligatoriu, în modul stabilit de legislaţie cu paşaport);
 • permisul de şedere permanentă în străinătate, cu traducere autentificată în limba română (cu excepţia cazului în care permisul de şedere este redactat în limba engleză, conform standardelor Schengen);
 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire (sau paşaportul de uz intern de tip vechi) – se retrage de către Ambasadă;
 • certificatul de premilitar sau livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari), sau certificatul privind radierea din evidenţă militară – se retrage de către Ambasadă;
 • carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia de asistenţă socială despre predarea carnetului de pensionar – se retrage de către Ambasadă;
 • certificatul de naştere;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (în vârstă de până la 18 ani);
 • certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 • certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de căsătorie sau divorţ);
 • certificatul de la inspectoratul fiscal de la ultimul loc de trai din Republica Moldova privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (certificatul urmează a fi obţinut personal sau de către un reprezentant, prin procură) sau se completează la Ambasadă un formular în acest sens.
 • consimţământul autentificat notarial al unuia dintre părinţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, referitor la plecarea la domiciliu permanent în străinătate a solicitantului, în cazul în care au copii minori comuni (în vârstă de până la 18 ani), sau hotărârea judiciară privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti sau stabilirea locului de trai a copilului cu unul din părinţi;
 • consimţământul, legalizat notarial sau la Ambasadă, al copilului cu vârsta între 10 şi 18 ani, referitor la plecarea pentru emigrare cu unul dintre părinţi;
 • adeverinţa de la ultimul loc de studii pentru elevii din şcoli, gimnazii, licee despre exmatricularea lor (adeverinţa urmează a fi obţinută personal sau de către un reprezentant, prin procură);
 • actele de tutelă (curatelă), doar în cazul persoanelor declarate de judecată incapabile;
 • două fotografii color, 35x45 mm;
 • confirmarea achitării Taxei consulare de 150 Euro + 20 Euro servicii aferente + taxa ASP

*toate actele de stare civilă, eliberate de autoritățile statelor străine, urmează a fi transcrise conform procedurii stabilite;