Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Informații generale

Comisia Dunării  este o organizaţie internaţională interguvernamentală, cu sediul la Budapesta, creată în conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la 18 august 1948, la Belgrad.

 

Convenţia cu privire la regimul navigaţiei pe Dunăre este instrumentul de drept internaţional care reglementează navigaţia pe Dunăre şi garantează libera circulaţie a vapoarelor pe acest important fluviu european, în conformitate cu interesele şi drepturile suverane ale statelor membre.

 

Statele membre ale Comisiei Dunării sînt: Austria, Bulgaria, Croaţia, Federaţia Rusă, Germania, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria. Limbile oficiale ale Comisiei Dunării sunt germana, rusa şi franceza.

 

Republica Moldova a aderat la Comisia Dunării  la 10 iulie 1998 prin Hotărîrea Parlamentului nr. 86-XIV. Republica Moldova cooperează cu toate statele membre şi cele interesate de a naviga pe Dunăre, astfel încât transporturile să se efectueze, în baza principiilor unei navigaţii moderne, respectând standardele în vigoare şi ecosistemele dunărene.

 

Informaţii suplimentare referitor la activitatea Comisia Dunării pot fi găsite pe pagina internet www.danubecommission.org