Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State
 • 18-20 aprilie 1995 – vizita oficială în Ungaria a dlui Mircea Snegur, Preşedintele Republicii Moldova
 • 27 octombrie 1997 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Arpad Göncz, Preşedintele Ungariei
 • 22-21 februarie 2003 – vizita oficială în Ungaria a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova
 • 14-15 octombrie 2005 – dl Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, a avut o întrevedere bilaterală cu dl Laszlo Solyom, Preşedintele Ungariei, în cadrul celui de-al XII-lea Summit al Şefilor de State din Europa Centrală (or. Zagreb, Croaţia)
 • 26 mai 2017 – vizita în Ungaria a Preşedintelui RM dl Igor Dodon şi întrevederea cu Preşedintele Republicii Ungare dl János Áder
 
La nivel de Şefi de Legislative
 • 23 iunie 1993 – vizita în Republica Moldova a unei delegaţii parlamentare maghiare, conduse de domnul Gyorgy Szabad, Preşedintele Adunării Naţionale al Ungariei
 • 23-25 noiembrie 1993 – vizita de răspuns în Ungaria a unei delegaţii legislative moldoveneşti, conduse de Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 31 mai - 2 iunie 1996 – membrii grupului de prietenie moldo-ungar condus de dl Ersek Zsolt au efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova
 • 7-9 iunie 1996 – vizita la Budapesta a dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, pentru participarea la lucrările Adunării interparlamentare a ţărilor europene. În cadrul vizitei a avut întrevederi de lucru separate cu omologi dintr-un şir de ţări europene.
 • 23-25 iulie 2000 – vizita oficială în Ungaria a dlui Dumitru Diacov, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 15-18 octombrie 2003 – vizita în Republica Moldova a dlui Laszlo Mandur, Vice-Preşedinte al Adunării Naţionale al Ungariei
 • 19-21 octombrie 2005 – vizita oficială în Ungaria a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 16 martie 2006 – vizita de lucru în Ungaria a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 29-30 martie 2007 – vizita oficială în Republica Moldova a dnei Katalin Szili, Preşedintele Adunării Naţionale al Ungariei
 • 28-30 aprilie 2008 – vizita oficială în Ungaria a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 9-12 septembrie 2012 - vizita oficială în Ungaria a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 20-22 septembrie 2016 – vizita în RM a dlui Laszlo Köver, Preşedintele Adunării Naţionale a Ungariei
 • 26 mai 2017 – întrevederea, în cadrul vizitei la Budapesta, a Preşedintelui RM dl Igor Dodon cu Preşedintele Adunării Naţionale a Ungariei dl Laszlo Köver
 • 11-14 decembrie 2019 – vizita oficială a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, dna Zinaida Greceanîi, la Budapesta
 
La nivel de Şefi de Guverne
 • 3-4 iunie 1997 – vizita în Ungaria a dlui Ion Ciubuc, Prim-ministrul Republicii Moldova. În cadrul vizitei a avut o întrevedere cu dl Arpad Göncz, Preşedintele Ungariei
 • 16 octombrie 2007 – vizita oficială în Ungaria a dlui Vasile Tarlev, Prim-ministrul Republicii Moldova
 • 28 noiembrie 2008 – vizita la Chişinău a dlui Ferenc Gyurcsany, Prim-ministrul Ungariei, pentru participarea la lucrările Summit-ului Şefilor de Guvern ai statelor membre ale ICE. În cadrul vizitei a avut întrevederi cu dl Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, şi cu dna Zinaida Greceanîi, Prim-ministrul Republicii Moldova.
 • 25 februarie 2010 – vizita la Budapesta a dlui Vladimir Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova, cu ocazia participării la Summit-ul Dunărean
 • 25 octombrie 2010 – vizita în Republica Moldova a dlui Viktor Orban, Prim-ministru al Republicii Ungare
 • 26 mai 2017 – întrevederea, în cadrul vizitei la Budapesta, a Preşedintelui RM dl Igor Dodon cu Prim-ministrul Ungariei dl Viktor Orban
 • 12 martie 2020 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Viktor Orban, Prim-ministru al Republicii Ungare
 
La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe
 • 16 ianuarie 1992 – vizita în Republica Moldova a dlui Jeszenszky Geza, Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei
 • decembrie 1992 — vizita în Ungaria a dlui Nicolae Ţîu, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 • 27 aprilie 1993 – vizita în Republica Moldova a dlui Andras Kelemen, Secretar de stat pentru probleme politice la Ministerul Afacerilor Externe al Ungaria
 • 2-4 noiembrie 1994 – vizita în Republica Moldova a dlui Istvan Szent-Ivanyi, Secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei
 • 17-18 noiembrie 2005 – vizita oficială în Ungaria a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • 24-25 aprilie 2007 – vizita oficială în Republica Moldova a dnei Kinga Göncz, Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei
 • 27 noiembrie 2008 – vizita la Chişinău a dnei Kinga Göncz, Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, pentru participarea la Reuniunea Miniştrilor Afacerilor Externe ICE. În cadrul vizitei a avut o întrevedere cu dl Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • 30 septembrie 2009 - întrevederea Prim-ministrului RM şi a Viceprim-ministrului, Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM, cu dl Peter Balazs, Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei
 • 12-13 noiembrie 2009 – întrevederea dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, cu Péter Balázs, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Ungare, în cadrul Reuniunii miniştrilor de externe ICE de la Bucureşti
 • 19 februarie 2010 – vizita oficială în Ungaria a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • 2 martie 2010 – vizita la Budapesta a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, cu ocazia participării la reuniunea ministerială lărgită a Grupului Visegrad dedicată Parteneriatului Estic
 • 28 iunie 2011 – vizita la Budapesta a dlui Iurie Leanca, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe
 • 2 februarie 2012 –vizita de lucru în Republica Moldova a dlui János Martonyi, Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei
 • 13 septembrie 2016 – vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului al Ungariei
 • 10 martie 2017 – vizita oficială în Ungaria a dlui Andrei Galbur, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • 28 august 2018 - vizita oficială în Ungaria a dlui Tudor Ulianovschi, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • 12 februarie 2019 – vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului al Ungariei
 • 4 februarie 2020 - vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul afacerilor externe şi comerţului al Ungariei
 • 24 februarie 2020 - vizita în în Ungaria a Ministrului afacerilor externe şi integrării europene dl Aureliu Ciocoi.28 aprilie 2020 - vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul afacerilor externe şi comerţului al Ungariei
 • 9 decembrie 2020 – vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul afacerilor externe şi comerțului exterior al Ungariei
 • 17 septembrie 2021 – vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul afacerilor externe şi comerțului exterior al Ungariei;
 • 4 febuarie 2022 -  vizita de lucru la Budapesta a dlui  Nicu Popescu, Vice-premier, Ministru al afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova.