Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Recunoașterea actelor

Conform art. 14 alin. 1 din Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Populară Ungară privind asistenţa reciprocă în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Moscova la 15.07.1958 (în vigoare în relaţiile între R. Moldova şi Ungaria din 19.10.2007 în baza Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind succesiunea de către Republica Moldova a tratatelor bilaterale încheiate între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Ungară, semnat la Budapesta la 17.11.2005), „Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante au fost formulate, întocmite sau certificate de către instituţia sau o persoană oficială în limitele competenţei lor şi care sunt certificate cu sigiliul cu blazon, sunt acceptate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo legalizare.

Actele emise de autoritățile ungare pot fi certificate și legalizate la Oficiul Național de Traduceri și Certificări al / Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI).

Actele emise de autoritățile croate/slovene/bosniace vor fi recunoscute de autoritățile din Republica Moldova prin legalizarea acestora cu apostila prevăzută de Convenția de la Haga din 1961, aplicată pe originalul documentului de către autorităţile competente croate/slovene/bosniace. Documentele legalizate cu apostilă sunt valabile, în temeiul Convenţiei, pe teritoriul Republicii Moldova, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română, iar apostila aplicată inclusiv pe traducere.

Apostila pe actele emise de autoritățile din Republica Moldova se aplică la Ministerul Justiției din Republica Moldova. Mai multe informații privind aplicarea Apostilei și Apostilei electronice pot fi găsite aici

Extrasele multilingve de pe actele de stare civilă (emise de autoritățile croate/slovene/bosniace) privind naşterea, căsătoria sau decesul sunt scutite de procedura apostilării/supralegalizării, precum şi a traducerii şi vor putea fi utilizate ca atare în faţa autorităţilor străine din Statele-Parte la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, semnată la Viena, la 8 septembrie 1976.