Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Relații comercial-economice

Conform datelor oficiale ale Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova, volumul comerţului exterior moldo-sloven în anul 2022 a constituit 29,17 mln. USD.

Exportul de mărfuri între Republica Moldova şi Slovenia realizat în anul 2022 a înregistrat suma de 171 mii USD

Importul de mărfuri între Republica Moldova şi Slovenia efectuat în anul 2022 a însumat 29 mln. USD

 

Actualizat – martie 2023