Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Relații comercial-economice

Conform datelor oficiale ale Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova, volumul comerţului exterior moldo-sloven în perioada ianuarie – noiembrie 2020 a constituit 24,15 mln. USD.

Exportul de mărfuri între Republica Moldova şi Slovenia realizat în perioada ianuarie – noiembrie 2020 a înregistrat suma de 209,6 mii USD (majorat de 3,3 ori în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019). 

Importul de mărfuri între Republica Moldova şi Slovenia efectuat în perioada ianuarie – noiembrie 2020 a însumat 23,94 mln. USD (majorându-se cu +11,8% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019). 

 

Actualizat – februarie 2021