Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Relații comercial-economice moldo-slovene

Conform datelor oficiale ale Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova, volumul comerţului exterior moldo-sloven în anul 2012 a constituit 18,6 mln USD (în scădere cu 14,8% comparativ cu anul 2011).


Exportul de mărfuri între Republica Moldova şi Slovenia realizat în anul 2012 a înregistrat suma de 931,2 mii USD, majorându-se cu 41,6% comparativ cu anul 2011.


Importul de mărfuri între Republica Moldova şi Slovenia efectuat în anul 2012 a însumat 17,6 mln USD şi a înregistrat o scădere de 16,6% în raport cu anul 2011.


a constituit 21,8 mln USD (a crescut cu 39,1% comparativ cu anul 2010), dintre care exportul - 657,4 mii USD (în scădere cu 14% comparativ cu anul 2010) şi importul - 21,2 mln USD (a crescut cu 41,8 % comparativ cu anul 2010).