Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

Durata serviciului: 30 minute
Programare obligatorieun solicitant = o programare.

Termenul de soluționare este de circa 12 luni de la data depunerii cererii
 • Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenie – 170 euro.
Cetăţenii Republicii Moldova, stabiliţi cu domiciliul permanent în Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Slovenia și Republica Croația, luaţi la evidenţă consulară la Ambasada Republicii Moldova la Budapesta, care doresc sa renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la secţia consulară a Ambasadei
Pentru examinarea cererii de renunțare la cetățenia Republicii Moldova solicitantul va prezenta:
 • cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, (se completează la Ambasadă). Cerereachestionar se semnează de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;
 • autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei, apostilată şi tradusă în limba română;
 • adeverinţa privind deţinerea sau dobândirea cetăţeniei a altui stat, ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii), apostilată şi tradusă în limba română;
 • paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vîrsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi)
 • certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 • declaraţia în scris a copilului în vârstă de la 14 pînă la 18 ani privind consimţămîntul său de a renunţa la cetăţenie. Această declaraţie se perfectează şi se certifică de către funcţionarul consular al Ambasadei;
 • declaraţia autentificată notarial a părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţămîntul la renunţarea la cetăţenie.
ATENȚIE!
 • Examinarea cererii durează până la 12 luni din data depunerii la ambasadă. În cazul apariției numelui DVS în lista "Decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunțării la cetăţenia Republicii Moldova", urmează să solicitați de la ambasadă adeverința de renunțare la cetățenia Republicii Moldova
 • Adeverința se eliberează la prezentarea pașaportului solicitantului, cu retragerea ulterioară a acestuia
 • Achitarea taxelor pentru serviciile consulare se efectuează prin transfer bancar la contul Ambasadei și în numerar la orice filială a MKB Bank Nyrt.