Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

 Taxele percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt reglementate de Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare.

Plăţile pentru cheltuielile aferente (taxa aferentă) suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare, sunt aprobate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Cuantumul taxelor consulare și aferente serviciilor consulare prestate de către

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria*

 

Nr.

Tipul acțiunii consulare

Termenul de perfectare

Taxa consulară

Taxa aferentă

Taxa ASP

TOTAL

Taxa aferentă opțională pentru serviciul de livrare la domiciliu prin poștă a documentului perfectat

în euro

I. Perfectarea vizelor

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

 

20

 ---

 ---

20

*lipsă serviciu

2

Tip B - viză de tranzit

 

40

 ---

 ---

40

*lipsă serviciu

3

Tip C - viză de scurtă ședere

 

40

 ---

 ---

40

*lipsă serviciu

4

Tip D - viză de lungă ședere

 

40

 ---

 ---

40

*lipsă serviciu

 

II. Servicii de eliberare a actelor de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova

 

1

Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA)

45 zile lucrătoare *

30

9

7*¹

46

+10 euro

 

30 zile lucrătoare *

30

11

20

61

2

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP)

(cu fotografie)

 

30

8

4*²

42

+10 euro

3

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (РA)

45 zile lucrătoare *

40

11

43*³

94

+10 euro

 

 

30 zile lucrătoare *

40

11

75

126

4

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (РА) pentru copilul cu vârsta sub 7 ani

45 zile lucrătoare *

40

10

33

83

+10 euro

 

30 zile lucrătoare *

40

12

58

110

5

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (РА) pentru copilul cu vârsta de la 7 până la 12 ani

45 zile lucrătoare *

40

10

33

83

+10 euro

 

30 zile lucrătoare *

40

12

58

110

6

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (РA) persoanei pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar

45 zile lucrătoare *

40

11

33*³

84

+10 euro

 

30 zile lucrătoare *

40

12

58

110

7

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (РA) persoanei pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă  permanent

45 zile lucrătoare *

40

10

33*³

83

+10 euro

 

30 zile lucrătoare *

40

12

58

110

8

Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv provizoriu, pașaportului cetățeanului Republicii Moldova ( în procesul de obținere a unui nou buletin de identitate, inclusiv provizoriu sau/ si pașaport)

La momentul adresării

 ---

--- 

3*ª

3

---

9

Autorizarea emigrării 

55 zile lucrătoare *

150

20

8

178

+10 euro

 

35 zile lucrătoare *

150

20

38

208

10

Eliberarea titlului de călătorie

 

 

 

 

20

5

 ---

25

+10 euro

III. Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei

1

Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

 

10

5

---

15

*lipsă serviciu

1.1.Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaștere: În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1¹) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

În ziua adresării

10

5

6

21

*lipsă serviciu

 

1.2.  Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaștere: În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

6 luni 

10

5

25

40

*lipsă serviciu

2

Examinarea cererii privind renunțarea cetățeniei RM

 

300

20

 ---

320

*lipsă serviciu

3

Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei RM

 

10

5

 ---

15

*lipsă serviciu

4

Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenie

 

50

--- 

--- 

50

+10 euro

5

Eliberarea adeverinței privind dobândirea/redobândirea cetățeniei RM

 

10

--- 

--- 

10

+10 euro

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

 

50

--- 

--- 

50

+10 euro

IV. Servicii de eliberare a documentelor de stare civilă (la solicitare)

1

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

 

 

 

45 zile lucrătoare *

30

5

6

41

+10 euro

 

30 zile lucrătoare *

30

5

18

53

2

Eliberarea certificatului privind starea civilă

45 zile lucrătoare *

30

5

4

39

+10 euro

 

30 zile lucrătoare *

 

 

 

30

5

12

47

3

Eliberarea certificatului privind capacitatea
matrimonială

45 zile lucrătoare *

30

5

8

43

+10 euro

 

30 zile lucrătoare *

30

5

24

59

4

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui 

45 zile lucrătoare *

30

5

5

40

+10 euro

 

30 zile lucrătoare *

30

5

15

50

5

Eliberarea avizului cu privire la anularea
și/sau modificarea actului de stare civilă

45 zile lucrătoare *

30

5

5

40

+10 euro

 

30 zile lucrătoare *

30

5

14

49

6

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul
de stare civilă

45 zile lucrătoare *

30

5

6

41

+10 euro

30 zile lucrătoare *

30

5

18

53

7

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

 

50

20

 ---

70

*lipsă serviciu

8

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

 

250

20

--- 

270

*lipsă serviciu

9

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

 

50

20

--- 

70

*lipsă serviciu

10

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

 

 

 

150

20

--- 

170

*lipsă serviciu

11

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

 

 

 

20

5

--- 

25

+10 euro

12

Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

 

20

10

--- 

30

+10 euro

V. Servicii de înregistrare a cetățenilor Republicii Moldova la adresa de domiciliu şi/sau de reședință temporară

1

Înregistrarea la domiciliu şi/sau la reședința temporară (R)  Tariful este aplicabil pentru cazurile în care nu se eliberează buletin de identitate, dar se aplică mențiunea privind înregistrarea la domiciliu şi/sau la reședința temporară pe fișa de însoțire la buletinul de identitate sau pe buletinul de identitate provizoriu 

La momentul adresării

--- 

--- 

2

2

*lipsă serviciu

2

Înregistrarea la domiciliu şi/sau la reședința temporară concomitent cu radierea din evidență  de pe adresa anterioară

La momentul adresării

--- 

--- 

3

3

*lipsă serviciu

3.

Radierea din evidența la domiciliu și/sau la reședința temporară (R) la cererea solicitantului, a proprietarului sau coproprietarilor locuinței, proprietate privată

La momentul adresării

---

---

2

2

*lipsă serviciu

VI. Îndeplinirea actelor notariale

1

Autentificarea procurii:

 

 

 

 

 

 

a) în numele persoanei fizice

 

30

--- 

--- 

30

*lipsă serviciu

b) în numele persoanei juridice

 

60

--- 

--- 

60

*lipsă serviciu

2

Autentificarea testamentului

 

30

--- 

--- 

30

*lipsă serviciu

3

Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

 

100

5

--- 

105

*lipsă serviciu

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)

 

50

5

--- 

55

*lipsă serviciu

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

 

10

--- 

--- 

10

*lipsă serviciu

6

Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele (pentru o pagină)

 

2

--- 

--- 

2

*lipsă serviciu

7

Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)

 

10

5

--- 

15

*lipsă serviciu

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

 

a) certificarea faptului aflării persoanei în viață faptului aflării persoanei într-un anumit loc

 

20

--- 

 ---

20

*lipsă serviciu

9

b) certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie

 

10

--- 

--- 

10

*lipsă serviciu

10

c) certificarea timpului (data) prezentării documentului

 

15

--- 

--- 

15

*lipsă serviciu

11

Primirea documentelor la păstrare (p/u fiecare luna)

 

20

--- 

--- 

20

*lipsă serviciu

12

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

 

10

 ---

--- 

10

*lipsă serviciu

13

Întocmirea protestelor de mare

 

30

--- 

--- 

30

*lipsă serviciu

14

Asigurarea probelor

 

50

--- 

--- 

50

*lipsă serviciu

15

Alte acte notariale

 

50

--- 

--- 

50

*lipsă serviciu

VII. Legalizarea consulară

1

Legalizare consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

 

 

 

 

 

 

a) pentru persoane fizice

 

30

5

 ---

35

+10 euro

b) pentru persoane juridice

 

60

5

 ---

65

+10 euro

                               VIII . Alte acțiuni consulare

 

1

Solicitarea unui act (act notarial, cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova

 

30

5

 ---

35

+10 euro

2

Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sânt solicitate conform legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte

 

30

5

 ---

35

+10 euro

3

Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sânt solicitate conform legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte

Înregistrarea faptului recunoașterii paternității, în baza declarației comune a părinților copilului

 

gratuit

*lipsă serviciu

 

* Termenii de prestarea a serviciului de către ASP (5 zile, 10 zile, 20 zile sau 30 zile), la care se adaogă un termen de 25 de zile calendaristice pentru turul-returul poștei diplomatice.

*1 Nu se încasează taxa Agenției Pentru Servicii Publice  - Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice. 

*2 Nu se încasează taxa Agenției Pentru Servicii Publice - Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice. 

*3 Nu se încasează taxa Agenției Pentru Servicii Publice - Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 4 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice. 

*ª Nu se încasează taxa Agenției Pentru Servicii Publice - Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 2, 3, 4 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice. 

 

Plățile pentru serviciile consulare se efectuează doar prin virament bancar:

https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/modalitatea-de-achitare-taxelor-consulare-%C8%99i-aferente