Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt reglementate de Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare.

Plăţile pentru cheltuielile aferente (taxa aferentă) suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare, sunt aprobate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Cuantumul taxelor consulare și aferente serviciilor consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

Nr.Serviciul prestatTariful
(reflectat în euro)
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20 euro
2Tip B – viză de tranzit40 euro
3Tip C – viză de scurtă ședere40 euro
4Top D – viză de lungă ședere40 euro
II. Perfectarea și eliberarea pașaportului de cet. RM și altor documente
1Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al RM
*(Luând în considerație faptul că actele de identitate sunt perfectate de către Agenția Servicii Publice, sumele indicate conțin inclusiv taxele stabilite de instituția respectivă)
30 zile – 90 euro
15 zile – 100 euro
5 zile – 120 euro
Pentru copii sub 12 ani
30 zile – 80 euro
15 zile – 90 euro
5 zile – 105 euro
2Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului RM
*(Luând în considerație faptul că actele de identitate sunt perfectate de către Agenția Servicii Publice, sumele indicate conțin inclusiv taxele stabilite de instituția respectivă)
30 zile – 45 euro
15 zile – 50 euro
(în caz de pierdere 55 euro)
5 zile – 60 euro
(în caz de pierdere 70 euro)
3Examinarea cererii privind stabilirea domiciliului permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de acte respectiv170 Euro
4Eliberarea titlului de călătorie25 euro
(pentru minori – gratuit)
III. Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei
1Examinarea cererii privind dobândirea cet. RM și perfectarea setului de acte respectiv, cu eliberarea adeverinței respective15 euro
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective320 euro
3Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective15 euro
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova50 euro
5Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova10 euro
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie50 euro
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie70 euro
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă270 euro
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani70 euro
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei170 euro
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv25 euro
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv30 euro
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii:
a) în numele persoanei fizice
b) în numele persoanei juridice

30 euro
60 euro
2Autentificarea testamentului30 euro
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj105 euro
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale55 euro
(pentru fiecare lună)
5Legalizarea semnăturilor de pe documente10 euro
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele2 euro
(pentru o pagină)
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele15 euro
(pentru o pagină)
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc;
b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie;
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

20 euro
10 euro
15 euro
9Primirea documentelor la păstrare20 euro
(pentru fiecare lună)
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10 euro
11Întocmirea protestelor de mare30 euro
12Asigurarea probelor50 euro
13Alte acte notariale50 euro
VI. Legalizarea consulară
 Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:
a) pentru persoane fizice;
b) pentru persoane juridice


35 euro
65 euro
VII. Alte acţiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova35 euro
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte35 euro