Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Titluri de Călătorie

Solicitarea unui titlu de călătorie

Titlul de călătorie este un document ce confirmă identitatea persoanei - cetățeanului Republicii Moldova sau persoanei fără cetățenie - care domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi care permite titularului întoarcerea în Republica Moldova, în cazul în care nu dispune de un document de călătorie valabil (în caz de pierdere, furt, deteriorare, distrugere sau expirare a pașaportului). 

Titlul de călătorie se foloseşte exclusiv pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu poate fi folosit pentru deplasarea în altă ţară.

Pentru a obţine titlul de călătorie se prezintă următoarele acte:

  • cererea completată integral şi semnată de solicitant (descarcă AICI);
  • cererea de expediere a actului prin poștă completată și semnată de solicitant (descarcă AICI);
  • două fotografii color 35 x 45 mm (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
  • copia unui document de identitate, cu fotografie, eliberat de autorităţile Republicii Moldova (pașaport, buletin de identitate, permis de conducere, livret militar);
  • dovada autorităţilor locale de poliţie privind reclamarea pierderii sau furtului sau declaraţia privind pierderea, furtul paşaportului (descarcă AICI);
  • în cazul solicitării titlului de călătorie pentru minori, se anexează copia certificatului de naștere sau a pașaportului minorului; 
  • declarația de neperfectare anterioară a titlului de călătorie, după caz (descarcă AICI);
  • dovada achitării taxei consulare : 25 Euro + 10 Euro pentru expedierea titlurilor de călătorie prin intermediul serviciilor poștale!

Notă: Titlurile de călătorie sunt emise gratuit pentru copii minori! 

Titlul de călătorie îşi pierde valabilitatea la data intrării pe teritoriul Republicii Moldova. Posesorul titlului de călătorie urmează să se adreseze la Agenția Servicii Publice pentru perfectarea pașaportului nou.

* Mai multe informații privind modul de achitarea a taxelor consulare și aferente pot fi accesate la următoarea sursă electronică:

https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/modalitatea-de-achitare-taxelor-consulare-%C8%99i-aferente

** În cazul în care se face transfer bancar solicitantul trebuie să se asigure că după efectuarea operațiunii pe contul ambasadei a ajuns exact suma specificată în bonul de plată, iar integritatea acesteia nu a fost afectată de comisioane neprevăzute.