Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

A A A

Transcrieri acte de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 1. 1.       Pentru transcrierea actului de naştere se va prezenta:
 • actul de naştere, extrasul de pe act sau certificatul de naştere, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • actele de identitate ale părinților (pentru copii minori);
 • actele de stare civilă care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tata (cum ar fi certificatul de căsătorie a părinţilor, certificatul sau declaraţia privind stabilirea paternităţii);
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
 1. 2.       Pentru transcrierea actului de căsătorie se va prezenta:
 • actul de căsătorie, extrasul de pe act sau certificatul de căsătorie, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • actul de identitate al soţului;
 • actele de naştere ale soţilor;
 • actul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare sau actul de deces al soţului din căsătoria anterioară (după caz);
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare;
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.
 1. 3.       Pentru transcrierea actului de divorţ se va prezenta 
 • cerere privind transcrierea actului de divorţ;
 • actul de divorţ extrasul de pe act sau certificatul de divorţ eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • actul de identitate a soţului;
 • actul de căsătorie, în cazul deţinerii lui;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare;
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.
 1. 4.       Pentru transcrierea actului de deces se va prezenta:  

       Obligatoriu

 • cerere pentru transcrierea actului de deces;
 • actul de deces, extrasul de pe act sau certificatul de deces eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • actul de identitate a declarantului;
 • actele de stare civilă care atestă legătura de rudenie între declarant şi decedat;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

!!!! În cazul solicitării transcrierii actului de stare civilă prin poștă puteți descărca formularul de cerere corespunzător AICI (naștere, căsătorie/divorț, deces).

!!!! Suplimentar se va completa și semna cererea de expediere a documentului prin poștă completată și semnată de solicitant (descarcă AICI);

* Mai multe informații privind modul de achitarea a taxelor consulare și aferente pot fi accesate la următoarea sursă electronică:

https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/modalitatea-de-achitare-taxelor-consulare-%C8%99i-aferente

** Mai multe informații privind taxele consulare și aferente pot fi accesate la următoarea sursă electronică:

https://ungaria.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C5%9Fi-taxe-aferente

*** În cazul în care se face transfer bancar solicitantul trebuie să se asigure că după efectuarea operațiunii pe contul ambasadei a ajuns exact suma specificată în bonul de plată, iar integritatea acesteia nu a fost afectată de comisioane neprevăzute.